Review by Andrei Vatulíková

Gesto Noli me tangere, čili Nedotýkej se mě, kterým Kristus promluvil k Panně Marii po svém zmrtvýchvstání, aby tak upozornil na fakt, že už není mezi živými, je zde vloženo do vizuálního slovníku obrazu, na kterém se hipsterský mladík odvrací od staré ženy a muže